"ИНБИКО" ЕООД е лицензиран митнически агент
МА 0083-02/27.04.2000
Предлага следните видове услуги, свързани с тези му правомощия:
1. Изготвяне на всички видове митнически и транспортни документи, EUR 1, сертификати и удостоверения.
2. Митническо представителство при получаване на митническо направление на стоки:
- Манифестиране и поставяне на стоки под митнически режими / внос-допускане за свободно обращение, транзит, митническо складиране, активно усъвършенстване, обработка под митнически контрол, временен внос, пасивно усъвършенстване, износ /;
- Внасяне на стоки в свободна зона или в свободен склад;
- Реекспортиране;
- Искане на разрешение за използване на опростени процедури за деклариране, удължаване на срокове, по благоприятно тарифно третиране, преместване на стоки на друго място под митнически надзор, откриване и управление на митнически склад, допускане на безмитен внос и др.
- Унищожаване на стоки.
3. Подаване на митнически документи по електронен път.
4. Консултации по вносно-износни операции.
5.Съдействие при издаване на: становища за двойна употреба на стоки от МИ; сертификат за произход; ветеринарен сертификат; здравен сертификат; фитосанитарен сертификат.
6. Кореспонденция с Агенция Митници.


1.Агенция Митници

2.Валутни курсове за митнически цели

3.Сметки на Агенция "Митници"

4.Консултационен модул ТАРИК

5.Бланка на пълномощно за пряко митническо представителство

6.Заявка за пряко митническо представителство
Политиката е изцяло насочена към клиента, базирана на взаимно доверие,
дългосрочно партньорство и удовлетвореност от добре свършената работа.
Нашата цел е успехът на Вашия бизнес!
Copyright 2009. Всички права запазени. www.inbiko.com

ДОБРЕ ДОШЛИ
    ИНБИКО ЕООД
         МИТНИЧЕСКА АГЕНЦИЯ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ